Dansk Friskoleforenings årsbetning 2015

Velkommen til Hellested Friskole

 
 

30.06.2016

Vi har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet.
Der er en række krav der skal være opfyldt, hvis virksomheden skal have en grøn Smiley, det drejer sig blandt andet om:
Krav til arbejdsmiljøet, arbejdspladsvurdering og organisering af arbejdsmiljøarbejdet.
Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø.
Den grønne smiley betyder, Arbejdstilsynets vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø er i orden.

04.05.2016

Skoleleders beretning - klik her

Bestyrelsens beretning - klik her

05.09.2015

Der går 171 børn i Hellested Friskole fordelt på 0. - 9. klasse.

Friskolen tilbyder 9. klasses Afgangsprøve.

 

 

Ferieplan for Hellested Friskole - skoleåret 2016/2017 - klik her

Ferieplan for Hellested Børnehus og SFO -  skoleåret 2016/2017 - klik her

Årshjul for Hellested Friskole og Børnehus -  skoleåret 2015/2016 - klik her

 
 

 

Klik på ovenstående foldere fra friskolens 3 teams

 

 

Friskolebladet nr. 9  indeholder bl.a. denne fine artikel om Hellested Friskole - klik på billedet for at læse den

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELLESTED FRISKOLE  •  Tåstrupvej 2A  •  4652 Hårlev  •  CVR-nr. 34 75 08 58  •  Tlf.nr. 61 43 58 25    E-mail: info@hellestedfriskole.dk