Bestyrelsen
   

Den ordinære generalforsamling blev afholdt 26. april 2016 - se referat af generalformsalingen her

Den ordinære generalforsamling blev afholdt 15. april 2015 - se referat af generalformsalingen her

Den ordinære generalforsamling blev afholdt 29. april 2014 - se referat af generalformsalingen her

Bestyrelsen er valgt på Generalforsamlingen 19. november 2012 - se referat af generalforsamlingen her

 

   

Line Busch-Jensen (formand) (mobilnr. 20 77 80 29)

Skriv til formanden: formanden@hellestedfriskole.dk

   
   

Fie Mathiesen (næstformand)

   
   

Mette Sofie Hansen (kasserer)

   
   

Marie Louise Tvede (sekretær)

   
   

Brian Hansen Scriver

   
   

 

 

Foto undervejs

 

 

Martin Kruse

   
   

 

 

Foto undervejs

 

 

Lena Larsen

   
   

 

Karen Secher (suppleant)

   
  Trine Brams (suppleant)

 

 

 

 

29.08.2016

Der går 186 børn i Hellested Friskole fordelt på 0. - 9. klasse.

Friskolen tilbyder 9. klasses Afgangsprøve.

30.06.2016

Vi har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet.
Der er en række krav der skal være opfyldt, hvis virksomheden skal have en grøn Smiley, det drejer sig blandt andet om:
Krav til arbejdsmiljøet, arbejdspladsvurdering og organisering af arbejdsmiljøarbejdet.
Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø.
Den grønne smiley betyder, Arbejdstilsynets vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø er i orden.

04.05.2016

Skoleleders beretning - klik her

Bestyrelsens beretning - klik her

 

 

Ferieplan for Hellested Friskole - skoleåret 2016/2017 - klik her

Ferieplan for Hellested Børnehus og SFO -  skoleåret 2016/2017 - klik her

 

Årshjul for Hellested Friskole og Børnehus -  året 2016 - klik her

 
HELLESTED FRISKOLE  •  Tåstrupvej 2A  •  4652 Hårlev  •  CVR-nr. 34 75 08 58  •  Tlf.nr. 61 43 58 25    E-mail: info@hellestedfriskole.dk