Priser m.m.

 

Indskrivning

Ønsker du at indskrive dit barn i Hellested Friskole, bedes du kontakte skolen på tlf.nr. 61 43 58 25 for en samtale med vores skoleleder for at sikre os i fællesskab, at Hellested Friskole er det rette tilbud for dit barn.

Er der tale om et skoleskift til Hellested Friskole, bedes du udfylde samtykkeerklæring til indhentning af oplysninger fra dit barns tidligere skole.

Samtykkeerklæring til indhentning af oplysninger fra tidligere skole

Indskrivningen koster 500 kr. pr. barn. Forældre bliver ved indskrivning automatisk medlemmer af forældrekredsen.

Indskrivningsgebyret skal overføres til reg.nr. 2469, kto.nr.  6888 171 000.

Skoleindskrivningsskemaet skal sendes i udfyldt og underskrevet stand til Hellested Friskole, Tåstrupvej 2A, Hellested, 4652 Hårlev, eller aflevér indskrivningsskemaet personligt til sekretær Annette Østrup. Husk at ved fælles forældremyndighed, skal både mor og far skrive under på indskrivningen.

Indskrivningsskema til Hellested Friskole

Sekretæren vil bekræfte indskrivningen pr. mail når det underskrevne indskrivningsskema er modtaget. Du får hurtigst muligt besked efter indskrivningen, hvis dit barn/dine børn ikke kommer i den ønskede klasse, men istedet kommer på venteliste.

Melder du dit barn ind inden den 15. i en måned skal der betales skolepenge og evt. SFO for hele måneden, og melder du dit barn ind efter den 15. i en måned, skal der betales skolepenge og evt. SFO for en halv måned.

Der er en måneds gensidig prøvetid på Hellested Friskole.

Priser for skoleåret 2016/2017

Skolepenge

1.225,00 kr. for 1. barn

780,00 kr. for 2. barn

555,00 kr. for 3. og efterfølgende børn

SFO I (0.-3. klasse)

650,00 kr. pr. barn

SFO II (4.-7. klasse)

370,00 kr. pr. barn

SFO Morgen

160,00 kr. pr. barn

Førskole-forløb

1.740,00 kr. pr. barn

Indskrivningsgebyr

500,00 kr. pr. barn

Skolepenge og SFO betales 11 gange om året

Prisen for skole + SFO I inkl. morgenåbent ligger på 2.035 kr. pr. md. for 1. barn. Det svarer til 22.385 kr. pr. år.

Udmeldelse
Ønsker du at udmelde dit barn af friskolen eller af SFO, skal dette ske med 1 måneds varsel, til udgangen af en måned.

Skriv en mail til sekretær info@hellestedfriskole.dk, meget gerne med uddybning af årsagen til udmeldelsen. Sekretæren vil bekræfte udmeldelsen pr. mail med angivelse af udmeldelsesdato.

Søskenderabat
Elever i
Hellested Friskole er ikke berettiget til kommunal søskenderabat. Friskolen yder istedet rabat på skolepenge for barn nr. 2, 3 og evt. efterfølgende.

Hellested Friskoles bestyrelse har desuden besluttet, at barn/børn i Hellested Børnehus "tæller" som søskende i forhold til skolepengene for søskende i Hellested Friskole.

Det betyder, at har du et barn i Hellested Børnehus og et barn i Hellested Friskole, så betales der skolepenge for skolebarnet, som for barn nr. 2 (altså 735 kr.) osv.

Førskolebørn tæller, i forhold til søskenderabat, som et børnehavebarn. Det betyder, at førskolebørn med søskende i Hellested Børnehus ydes en søskenderabat på 50 pct. af prisen for førskolebarnet.

Førskolebørn med søskende i Hellested Friskole medfører, at søskende i skolen tæller som hhv. barn nr. 2 og evt. barn nr. 3 mv.

Førskolebørn med søskende i både Hellested Børnehus og Hellested Friskole ydes søskenderabat på 50 pct. af prisen for førskolebarnet, mens skolebarnet tæller som barn nr. 3.

Friplads
Der er 2 slags fripladser i Hellested Friskole, som er beskrevet her:

Den 1. fripladsordning er, at du kan søge om økonomisk fripladsstøtte til skolepenge og SFO (SFO dog kun fra 0.-3. klasse) på baggrund af årsindkomsten for den forælder, som bor sammen med barnet/børnene, der søges fripladsstøtte til.

Det er Fordelingssekretariatet, som administrerer fripladser for friskoler – se på nedenstående fordelingsnøgler, om du er berettiget til friplads:

Fordelingsnøgle Skolepenge og SFO

Hvis du er berettiget, så send en mail til info@hellestedfriskole.dk, hvor skemaet ”Forældreansøgning” i udfyldt stand samt seneste årsopgørelse vedlægges.

Fristen for at sende en fripladsansøgning til 1. fripladsordning er senest 15. august.

Hvis Fordelingssekretariatet er enig i, at du er berettiget til friplads, udbetales tilskud til friskolen i december måned, og vi vil derefter overføre pengene til friplads-ansøgers NEM-konto.

Vær opmærksom på, at tilskuddet varierer fra år til år og må betragtes som et forholdsvist lavt beløb.Den 2. fripladsordning er, at friplads i helt særlige tilfælde kan bevilges af bestyrelsen for Hellested Friskole til børn, der allerede går i Hellested Friskole, og hvor familien rammes af en social begivenhed, såsom skilsmisse, mistet job og lignende, hvor man bliver økonomisk trængt. Disse fripladser er i et begrænset antal. Selvom man har modtaget kommunal fripladsstøtte i Hellested Børnehus, betragtes man ved ansøgning om 2. fripladsordning i Hellested Friskole som udefrakommende.

Du kan i sådanne tilfælde søge om økonomisk fripladsstøtte til skolepenge og SFO (SFO dog kun fra 0.-3. klasse) på baggrund af husstandens årsindkomst.

Se på disse fordelingsnøgler fra Fordelingssekretariatet, som administrerer fripladser for friskoler, om du er berettiget til friplads:

Fordelingsnøgle Skolepenge og SFO

Disse fripladser behandles på næstkommende bestyrelsesmøde, efter ansøgningen inkl. skemaet ”Forældreansøgning” i udfyldt stand samt seneste årsopgørelse er modtaget.

Disse fripladser bevilges altid fremadrettet fra den næstkommende 1. i måneden efter, ansøgningen har været behandlet på bestyrelsesmødet.

Hvis du er berettiget ifølge ovenstående beskrivelse og fordelingsnøgler, så send en mail til info@hellestedfriskole.dk, hvor skemaet ”Forældreansøgning” i udfyldt stand samt seneste årsopgørelse vedlægges.

 

 

29.08.2016

Der går 186 børn i Hellested Friskole fordelt på 0. - 9. klasse.

Friskolen tilbyder 9. klasses Afgangsprøve.

30.06.2016

Vi har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet.
Der er en række krav der skal være opfyldt, hvis virksomheden skal have en grøn Smiley, det drejer sig blandt andet om:
Krav til arbejdsmiljøet, arbejdspladsvurdering og organisering af arbejdsmiljøarbejdet.
Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø.
Den grønne smiley betyder, Arbejdstilsynets vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø er i orden.

04.05.2016

Skoleleders beretning - klik her

Bestyrelsens beretning - klik her

05.09.2015

Der går 171 børn i Hellested Friskole fordelt på 0. - 9. klasse.

Friskolen tilbyder 9. klasses Afgangsprøve.

 

 

Ferieplan for Hellested Friskole - skoleåret 2016/2017 - klik her

Ferieplan for Hellested Børnehus og SFO -  skoleåret 2016/2017 - klik her

 

Årshjul for Hellested Friskole og Børnehus -  skoleåret 2015/2016 - klik her

 
HELLESTED FRISKOLE  •  Tåstrupvej 2A  •  4652 Hårlev  •  CVR-nr. 34 75 08 58  •  Tlf.nr. 61 43 58 25    E-mail: info@hellestedfriskole.dk