Projekter

Virksomheder og flere frivillige søges!

Opstart af klub, forældrestyrede undervisningsdage årstidsfester, kantineordning og virksomhedsbesøg er bare nogle af de projekter, der er i støbeskeen efter forårets skoleværksted

Som resultat af skoleværkstedet i juni måned, er det blevet til en række projekter, som er under videreudvikling. Idéerne er blevet til i samarbejde mellem lokale frivillige, skolebestyrelsen, lærere og skoleleder.

Status på projekterne, kontaktperson og videre forløb kan ses under Projekter - klik her

Har du lyst til at bidrage, men har endnu ikke skrevet dig på, så kontakt Maiken Rasmussen eller kontaktpersonen for gruppen for yderligere info.

Vi søger særligt virksomheder, som skoleklasser kan besøge, frivillige til at tage vagter i klubben. Der udover søges hjælpere til forældrestyrede undervisningsdage, folkebibliotek, skoleblad etc. – og meget gerne flere pensionister, der har lyst til at give en hånd med.

Hvis I har kommentarer/ændringer/forslag til nye idéer til projektkataloget, så kontakt Maiken Rasmussen på tlf.: 31 95 07 05 eller E-mail: Maiken35@gmail.com

 

 

29.08.2016

Der går 186 børn i Hellested Friskole fordelt på 0. - 9. klasse.

Friskolen tilbyder 9. klasses Afgangsprøve.

30.06.2016

Vi har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet.
Der er en række krav der skal være opfyldt, hvis virksomheden skal have en grøn Smiley, det drejer sig blandt andet om:
Krav til arbejdsmiljøet, arbejdspladsvurdering og organisering af arbejdsmiljøarbejdet.
Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø.
Den grønne smiley betyder, Arbejdstilsynets vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø er i orden.

04.05.2016

Skoleleders beretning - klik her

Bestyrelsens beretning - klik her

 

 

Ferieplan for Hellested Friskole - skoleåret 2016/2017 - klik her

Ferieplan for Hellested Børnehus og SFO -  skoleåret 2016/2017 - klik her

 

Årshjul for Hellested Friskole og Børnehus -  året 2016 - klik her

 
HELLESTED FRISKOLE  •  Tåstrupvej 2A  •  4652 Hårlev  •  CVR-nr. 34 75 08 58  •  Tlf.nr. 61 43 58 25    E-mail: info@hellestedfriskole.dk