SFO

Telefonnummeret til SFO'en er 61 43 79 10

Hellested Friskoles SFO har åbent mandag til torsdag fra kl. 06.30 til kl. 17.00, om fredagen til kl. 16.00. Vi har morgenåbning sammen med børnehaven.

Værkstedstilbud i SFO
Værksted Aktivitet Pæd. hensigt
Udeværksted Legeaktiviteter Fri leg
Indeværksted Legeaktiviteter Fri leg
Sport. Hal/ude Regellege Social træning. Vind/tab. Kollektiv besked
Idrætsaktiviteter Kendskab til varierede muligheder
Motion/bevægelse Livsstil. Motorik
Bål Bygge bål, lave mad Kendskab til natur. Kendskab til mad
Bage Lave mad til andre Sociale kompetencer.Motorik. Sansning lugt/smag
Sy Proces mod produkt Kreativitet. Finmotorik
Knytte perler Proces mod produkt Kreativitet. Finmotorik
Træværksted Fuglebure, biler, spil m.m. Understøt. uv. Håndværk, materiale, værktøjskendsk.
"Højen" Fangeleg Regellege. Udvikling af sociale kompetencer
Tur Oplevelse/rbryde den daglige rutine Se, høre, lugte, opleve noget nyt og anderledes
Sportsplads Rundbold. Kaste-gribelege Motorisk træning. Regellege. Tab/vind
Rulleskøjteløb Løb på cykelstien Grovmotorisk træning. Motion
Papmache Dyr, masker  Understøt. uv. Kreativitet

SFO arbejder ind imellem med et overordnet emne/tema for en periode
Dette tema kan have relation til det, der foregår i skoletiden. Understøttende undervisning
Det kan også være et tema kun for SFO
 

Temaer
Tidsrum Emne Værksteder
Uge 24 og 25 Hekse Fremstilling. Udstilling. Afbrænding

Ny struktur i SFO

SFO ny dagstruktur

13.00 - 13.15 Afhentning i klasserne 0.-.1. klasse hentes af Per i klassen. 2. -3. klasse hentes af Joanna
13.15 - 13.45 Alle leger ude Alle børn og voksne leget ude - undtagen "frugt" gruppen
13.45 - 14.45 1. værkstedsrunde Ude - legeplads, Legeværksted, Hallen, Flex værksted
14.45 - 15.15 Frugt Mellemmåltid og mulighed for at sende børn hjem
15.15 - 16.00 2. værkstedsrunde Ude - legeplads, Legeværksted, Krea værksted, Flexværksted
16.00 - 17.00 Fri leg Alle leger efter eget valg og der er mulighed for at sende børn hjem

Bemærkninger:
Værksteder
Værkstedsaktiviteterne vil variere, ligesom antallet af værksteder.
Hvis der er for få børn til aktiviteten, oprettes det ikke

Telefon og wifi
Regler for spilleaktiviteter. Der tilbydes "spilleværksted" én gang ugentligt,
og kun her må der spilles med wifi og på telefon
Karina er primærpædagog og møder dem i deres base, fremover klublokalet.
4. og 5. klasse
De må gerne deltage i værkstederne - ellers må de opholde sig i deres lokale.
Karina er hos dem ved "frugt". Af og til vil der være værksteder, som kun er rettet mod store børn

Hjemsendelse
Hjemsendelse vil kun kunne foregå ml. 14.45 - 15.15 og efter 16.00
Vi sender børnene med bussen

Udfyld dette skema, hvis dit barn må hentes af andre end forældrene:

Afhentning i SFO

I SFO skal børnene:
• Udvise ansvarlighed over for sig selv og andre
• Respektere de voksne og deres påbud
• Udvise god adfærd over for hinanden
• Passe på skolen – bygninger og inventar

Derfor arbejder vi med
• at udarbejde ”Gyldne regler”, der skal gælde for hele skolen og hele dagen. Alle voksne skal være enige om reglerne og hjælpe eleverne/børnene med at efterleve dem.
• Lige nu arbejder skole og SFO personale med oplæg.

I SFO skal børnene:
• Lære at vælge
• Fastholdes i deres valg indtil aktiviteten er slut
• Bruge deres mulighed for indflydelse i konstruktiv dialog

Derfor arbejder vi med
• at børnene hver dag to gange skal vælge, hvilket ”værksted” de vil være på.
• Børnene skal blive på værkstedet, indtil det slutter
• Hvis der er noget, de kunne tænke sig – nyt eller ændret – skal de give udtryk herfor i en positiv dialog med de voksne, som lytter til dem.
• Det gøres i ”Afhentning” eller ”Frugt”, hvor de er sammen med deres primærpædagog.

I SFO skal børnene:
• Bevæge sig
• Være ude i frisk luft
• Bruge naturen i lokalområdet
• Være aktivt med til at tilberede et sundt mellemmåltid til hinanden

Derfor arbejder vi med
• at alle skal ud og røre sig mellem skoletid og SFO tid.
• Der er altid et ”værksted” der er Ude-legeplads.
• Der er ofte et ”værksted” i hallen
• Af og til vil et ”værksted” være en lokal naturoplevelse, gerne i forbindelse med et emne i skoletiden.
• Hver dag skal nogle børn – efter eget ønske - tilberede det fælles ”frugt” måltid sammen med en voksen

I SFO skal børnene:
• Arbejde praktisk og kreativt med de emner de har i skolen
• Træne sociale relationer ved at lege med hinanden inde og ude

Derfor arbejder vi med
• at der er to steder, ”Legeværksted” og ”Udeværksted”, hvor børnene
leger med hinanden. Gerne med lege de selv tager initiativ til.
• Pædagogernes primære opgave er at inspirere og motivere de børn
der har svært ved at komme i gang og at være opmærksomme på de
børn, der udelukkes af fællesskabet eller er kede af det.
• ”Flexværksted” og Kreativt værksted” skal så vidt muligt relatere sig til
de opgaver og emner børnene beskæftiger sig med i skolen. Det
understøtter deres læring og højner deres interesse for emnerne.
Teoretiske emner kan omsættes i praksis.

4. – 5. klasserne
• 4. – 5. klasserne får hjemlokale i de nuværende klublokaler.
• Deres primærpædagog er Karina, som er i lokalet ml. 13.00 – 13.15 og i frugtpausen.
• Børnene kan enten deltage i værkstederne eller opholde sig i deres hjemlokale.
• De må gerne spille på deres mobiltelefoner, men ikke uden for deres lokale, her gælder de samme regler som for resten af SFO

Nye regler
• Telefontid 13.15 – 15.45 og 16.00 – 17.00. Her læses også SMS.
• Hjemsendelse kan foregå ml. 14.45 – 15.00 og efter 16.00. Børnene sendes til busserne.
• Mobilregler. Børnene må ikke bruge deres mobiltelefoner i SFO. Forældrene må dog godt ”ringe dem hjem”. Hvis børnene ikke overholder dette inddrages deres telefon og udleveres igen når de tager hjem (gælder ikke 4. -5. klasserne).
• Der tilbydes ”spilleværksted” en gang om ugen, og kun her må der spille på mobil og wifi
 

 
 

29.08.2016

Der går 186 børn i Hellested Friskole fordelt på 0. - 9. klasse.

Friskolen tilbyder 9. klasses Afgangsprøve.

30.06.2016

Vi har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet.
Der er en række krav der skal være opfyldt, hvis virksomheden skal have en grøn Smiley, det drejer sig blandt andet om:
Krav til arbejdsmiljøet, arbejdspladsvurdering og organisering af arbejdsmiljøarbejdet.
Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø.
Den grønne smiley betyder, Arbejdstilsynets vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø er i orden.

04.05.2016

Skoleleders beretning - klik her

Bestyrelsens beretning - klik her

 

 

Ferieplan for Hellested Friskole - skoleåret 2016/2017 - klik her

Ferieplan for Hellested Børnehus og SFO -  skoleåret 2016/2017 - klik her

 

Årshjul for Hellested Friskole og Børnehus -  året 2016 - klik her

 
HELLESTED FRISKOLE  •  Tåstrupvej 2A  •  4652 Hårlev  •  CVR-nr. 34 75 08 58  •  Tlf.nr. 61 43 58 25    E-mail: info@hellestedfriskole.dk