Skolekredsen

Grundlaget for Hellested Friskole er en Forældrekreds, som består af forældre til alle eleverne på skolen. Derudover er der oprettet en Skolekreds "Hellested Friskoles Skolekreds", som består af alle, der har interesse i at støtte skolens drift, ikke bare for eleverne, men også som et fortsat samlingspunkt for Hellested og omegn.

Skolekredsens formål er at give en hjælpende hånd, når skolen har brug for det.

Der er, i Skolekredsen, foreløbig oprettet udvalg, der vil bistå med:

- etablering af et børneuniversitet med undervisning i naturvidenskabelige fag efter skoletid

- udvendig vedligeholdelse

- indvendig vedligeholdelse

- praktisk hjælp til arrangementer som sommerfest, julebasar og lign.

- oprettelse af et folkebibliotek, hvor alle kan aflevere og låne bøger

Kontaktperson: Karen Secher (2854 5963) eller skolekredsen@hellestedfriskole.dk

For at blive medlem af Skolekredsen skal du indbetale kr. 100,00 til reg.nr. 2340, kontonr. 0725 234 643. Husk at skrive dit navn i tekstfeltet.

Send derefter mail til skolekredsen@hellestedfriskole.dk med dit navn, adresse og telefonnummer.

Du vil, når vi har registreret betalingen, modtage en kvitteringsmail, hvor vi også oplyser dig dit medlemsnummer.

Skolekredsmedlemskabet koster årligt kr. 100,00.

 

 

29.08.2016

Der går 186 børn i Hellested Friskole fordelt på 0. - 9. klasse.

Friskolen tilbyder 9. klasses Afgangsprøve.

30.06.2016

Vi har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet.
Der er en række krav der skal være opfyldt, hvis virksomheden skal have en grøn Smiley, det drejer sig blandt andet om:
Krav til arbejdsmiljøet, arbejdspladsvurdering og organisering af arbejdsmiljøarbejdet.
Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø.
Den grønne smiley betyder, Arbejdstilsynets vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø er i orden.

04.05.2016

Skoleleders beretning - klik her

Bestyrelsens beretning - klik her

 

 

Ferieplan for Hellested Friskole - skoleåret 2016/2017 - klik her

Ferieplan for Hellested Børnehus og SFO -  skoleåret 2016/2017 - klik her

 

Årshjul for Hellested Friskole og Børnehus -  året 2016 - klik her

 
HELLESTED FRISKOLE  •  Tåstrupvej 2A  •  4652 Hårlev  •  CVR-nr. 34 75 08 58  •  Tlf.nr. 61 43 58 25    E-mail: info@hellestedfriskole.dk