Velkommen til Hellested Børnehus

Vores telefonnumer til Børnehuset er 61 43 71 25

Vi er et børnehus med børn i alderen 0-6 år
Børnehavebørnene er i aldersinddelte grupper ved pædagogiske aktiviteter om formiddagen, samt ved måltiderne.

Kernerne, er vuggestuebørnene

Nødderne, er de yngste børnehavebørn

Kastanjerne, er de mellemste børnehavebørn

Koglerne, er de ældste børnehavebørn

Åbningstider
Mandag – torsdag kl. 6.30-17.00
Fredag kl. 6.30-16.00

Lukkedage i 2016 

Påskeferie
Lørdag den 19. marts – mandag den 28 marts 2016

St. Bededagsferie
Fredag den 22 april– søndag den 24 april 2016

Kristi Himmelfartsferie
Torsdag den 5. maj – søndag den 8. maj 2016

Pinseferie
Lørdag den 14. maj – mandag den 16. maj 2016

Sommerferie, uge 29+30
Lørdag den 16. juli – søndag den 31. juli 2016

Juleferie
Fredag den 23. december 2016 – søndag den 1. januar 2017

 

 

30.06.2016

Vi har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet.
Der er en række krav der skal være opfyldt, hvis virksomheden skal have en grøn Smiley, det drejer sig blandt andet om:
Krav til arbejdsmiljøet, arbejdspladsvurdering og organisering af arbejdsmiljøarbejdet.
Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø.
Den grønne smiley betyder, Arbejdstilsynets vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø er i orden.

04.05.2016

Skoleleders beretning - klik her

Bestyrelsens beretning - klik her

 
 

 

Ferieplan for Hellested Friskole - skoleåret 2016/2017 - klik her

Ferieplan for Hellested Børnehus og SFO -  skoleåret 2016/2017 - klik her

Årshjul for Hellested Friskole og Børnehus -  året 2016 - klik her

 

HELLESTED BØRNEHUS  •  Tåstrupvej 2A  •  4652 Hårlev  •  CVR-nr. 34 75 08 58  •  Tlf.nr. 61 43 71 25    E-mail: info@hellestedfriskole.dk